Strona główna
Home Centrum informacji Aktualności Informacje o akcjach

Informacje o akcjach

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.880.000  PLN i dzieli się na 27.200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w tym:


- 375.000 akcji serii A

- 47.508 akcji serii B

- 5.000 akcji serii C

- 108.192 akcji serii D

- 3.749.900 akcji serii E

- 2.571.360 akcji serii F

- 735.000 akcji serii G

- 98 000 akcji serii H

- 303 775 akcji serii I

- 1.167.765 akcji serii J

- 1.500.000 akcji serii K

- 9.960.997 akcji serii L

-1.539.003 akcji serii M

- 460.997 akcji serii N

- 3.139.003 akcji serii O

- 2.100.000 akcji serii P


Wszystkie akcje Spółki są objęte i w całości opłacone.

 

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.

ul. Nyska 87/51
50-505 Wrocław
tel. 71 307 36 24
nfo@blueoak.pl

 

Animator akcji

Dom Maklerski BDM S.A.,
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała,
tel. (33) 812 84 40,
fax (33) 812 84 42,
bdm@bdm.com.pl

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.

Nyska 87/51, 50-505 Wrocław

tel: (+48) 71 307 36 24

fax: (+48) 71 719 91 55

email: info@blueoak.pl

www.blueoak.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.

Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812 84 40

www.bdm.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN