Strona główna
Home FE i inwestycje w spółki Rada nadzorcza

Rada nadzorcza

Zbigniew Szachniewicz - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również spółek notowanych na GPW. Dodatkowo posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych oraz nadzorczych.

Pan Zbigniew Szachniewicz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 5 niniejszej Ustawy). Pan Zbigniew Szachniewicz nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Kamila Dębicka - Pani Kamila pełni funkcję Członka Rady Nadzorczejod początku istnienia Spółki.Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. W latach 2008 -2016 roku prowadziła własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

Pani Kamila Dębicka jest żoną Zbigniewa Dębickiego, który jest Prezesem Zarządu oraz istotnym akcjonariuszem Forever Entertainment S.A. Pani Kamila Dębicka nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 5 oraz pkt 9 niniejszej Ustawy). Pani Kamila Dębicka posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Mirosław Grala - Pan Mirosław Grala posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Ponadto Pan Grala jest absolwentem Szkoły Trenerów Grupy TROP. Posiada Certyfikat Asesora – CertifiedAssessor for Assessment & Development Center Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. W latach 1990-1992 prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1992-2009 był menedżerem w Orbis Casino. Od roku 2009 Pan Mirosław jest administratorem szkoleniowej platformy e-learningowej oraz trenerem i koordynatorem realizowanych działań rozwojowych w Grupie Kapitałowej Energa.

Pan Mirosław Grala spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Mirosław Grala nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Andrzej Kodroń - Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Związany między innymi z instytucjami rynku kapitałowego, ubezpieczeniowymi, bankowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi. Brał udział w tworzeniu nowatorskiego produktu 2013, rating usług medycznych, ukierunkowanego na połączenie sektora medycznego i bankowego, który to zyskiwał doskonałe narzędzie do oceny standingu finansowego i również organizacyjnego placówek publicznej służby zdrowia. Posiada także doświadczenie z zakresu handlu dobrami trwałymi oraz sprzedaży usług, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Posiada licencję PUNU. Od  kwietnia 2013 roku do końca lutego 2015 roku pełnił funkcję Specjalisty ds. Marketingu w Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni. Od roku 2016 związany z sektorem zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, gdzie współpracuje z firmami Gerente Serwis Nieruchomości sp. z o.o., Hoone Usługi Budowlane sp. z o.o. oraz z Polnord SA.

Pan Andrzej Kodroń nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 5 niniejszej Ustawy). Pan Andrzej Kodroń nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łukasz Napiórkowski- Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 listopada 2023 roku. Posiada wykształcenie techniczne (hotelarz) oraz doświadczenie w handlu w firmach: Netia S.A., Plichta, Coca-Cola, Carlsberg. Zasiada także w Radzie Nadzorczej spółki UF GAMES S.A.

Pan Łukasz Napiórkowski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 5 niniejszej Ustawy). Pan Łukasz Napiórkowski nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.

Nyska 87/51, 50-505 Wrocław

tel: (+48) 71 307 36 24

fax: (+48) 71 719 91 55

email: info@blueoak.pl

www.blueoak.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.

Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812 84 40

www.bdm.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN