Strona główna
Home Centrum informacji Aktualności Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głósów Udział w kapitale [%] Udział w głosach [%]

Porozumienie akcjonariuszy,

w tym:*

6 709 665
6 709 665 24,67 24,67
Marek Bednarski 5 426 176 5 426 176 19,94 19,94
Grzegorz Maciąg 2 627 000 2 627 000 9,66 9,66
Zbigniew Dębicki 2 184 768 2 184 768 8,03 8,03
Pozostali akcjonariusze 15 678 567 15 678 567 57,64 57,64
Łącznie 27 200 000 27 200 000 100,00 100,00

 

* wraz z podmiotami powiązanymi

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO

 

 

 

 

* wraz z podmiotami powiązanymi

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.

Nyska 87/51, 50-505 Wrocław

tel: (+48) 71 307 36 24

fax: (+48) 71 719 91 55

email: info@blueoak.pl

www.blueoak.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.

Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812 84 40

www.bdm.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN