Strona główna
Home Centrum informacji Aktualności Otrzymanie dywidendy od UF GAMES S.A.

Otrzymanie dywidendy od UF GAMES S.A.

W dniu 19.05.2021 roku akcjonariusze UF Games S.A. (dalej także „UFG”) podjęli uchwałę na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o wypłacie dywidendy zysku wypracowanego w 2020 roku.

Forever Entertainment S.A. (dalej także „FESA”) posiada 45,22% pakiet akcji UFG i jest największym akcjonariuszem tej spółki.

UF GAMES S.A. wypracowała ponad 5 mln przychodów ze sprzedaży produktów i 776 tys. zł zysku netto za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2020. Po przeznaczeniu części zysku na kapitał zapasowy, na dywidendę dla akcjonariuszy UFG przeznaczono 759 tys. zł, z czego dla FESA przypadło ok. 343 tys. zł.

Wartość dywidendy, którą otrzyma od UFG w dniu 28 maja 2020 roku jest 6-krotnie wyższa od otrzymanej w roku ubiegłym.

Zarząd UF Games zakłada jednak dalszy dynamiczny rozwój, a także poprawę wypracowanych zysków  i wzrost wartości dywidend wypłacanych w kolejnych latach.

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN