Strona główna
Home FE i Grupa Kapitałowa Rada nadzorcza

Rada nadzorcza

Zbigniew Szachniewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2015 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również spółek notowanych na GPW. W okresie ostatnich trzech lat Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. powołany na kadencję od 2014 r. do 2017 r.

 

W  2015 Pan Szachniewicz złożył rezygnację ze składu Rady Nadzorczej w spółce EGB Investments S.A.

 

Ponadto Członek Zarządu PROTECTOR Centrum Medyczne sp. z o.o. i jednocześnie wspólnik tej Spółki. Komandytariusz w PROTECTOR Centrum Medyczne Sp. z o.o. s.k., oraz członek Rady Nadzorczej PAXUM Investments S.A. i Twin Office S.A.

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Szachniewicz nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Szachniewicz pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Zbigniew Szachniewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Szachniewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Kamila Dębicka - Pani Kamila pełni funkcję Członka Rady Nadzorczejod początku istnienia Spółki.Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. Od 2008 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kamila Dębicka nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Kamila Dębicka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Kamila Dębicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Dębicka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Mirosław Grala - Pan Mirosław Grala jest Członkiem Rady Nadzorczej od dnia 7 kwietnia 2014 roku. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Ponadto, Pan Grala jest absolwentem Szkoły Trenerów Grupy TROP. Posiada Certyfikat Asesora –CertifiedAssessor for Assessment& Development Center Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. W latach 1990-1992 prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1992-2009 był menedżerem w Orbis Casino. Od roku 2009 Pan Mirosław jest administratorem szkoleniowej platformy e-learningowej oraz trenerem i koordynatorem realizowanych działań rozwojowychw Grupie Kapitałowej Energa.

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mirosław Grala nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Mirosław Grala pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Mirosław Grala nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Grala nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Andrzej Kodroń - Członek Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Związany między innymi z instytucjami rynku kapitałowego, ubezpieczeniowymi, bankowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi. Brał udział w tworzeniu nowatorskiego produktu 2013, rating usług medycznych,ukierunkowanego na połączenie sektora medycznego i bankowego, który to zyskiwał doskonałe narzędzie do oceny standingu finansowego i również organizacyjnego placówek publicznej służby zdrowia. Posiada także doświadczenie z zakresu handlu dobrami trwałymi oraz sprzedaży usług, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Posiada licencję PUNU. Od  kwietnia 2013 roku do końca lutego 2015 roku pełniłfunkcję Specjalisty ds.Marketingu w Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni.

 

Od roku 2016 związany z sektorem zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, gdzie współpracuje z firmami Gerente Serwis Nieruchomości sp. z o.o., Hoone Usługi Budowlane sp. z o.o. oraz z Polnord SA.

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kodroń nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Andrzej Kodroń pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Andrzej Kodroń nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Kodroń nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Łukasz Napiórkowski- Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 listopada 2023 roku. Posiada wykształcenie techniczne (hotelarz) oraz doświadczenie w handlu w firmach: Netia S.A., Plichta, Coca-Cola, Carlsberg. Zasiada także w Radzie Nadzorczej spółki UF GAMES S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Napiórkowski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Łukasz Napiórkowski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Łukasz Napiórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Łukasz Napiórkowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN