Strona główna
Home FE i Grupa Kapitałowa Zarząd

Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A.

Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz Forever Entertainment S.A. od 2010 roku.

Pan Zbigniew Dębicki jest związany z rynkiem gamingu od 2004 roku.

W  latach 2004-2008 był Prezesem Zarządu Element Studio sp. z o.o. (później Games Interactive sp. z o.o.), zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe.

W 2007 roku był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio.

W 2015 roku dołączył do grona dyrektorów w firmie China Smart Forever Entertainment Holdings z siedzibą w Hong Kongu.

W 2015 roku przejął spółkę MadmanTheory Games S.A.

W ramach struktur Forever Entertainment S.A,  w 2018 utworzył spółkę MegaPixel Studio S.A z siedzibą w Gdyni, UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz TA Publishing Sarl z siedzibą w Lannion we Francji. W 2020 roku założył spółkę Storm Trident S.A. oraz Fearful Entertainment S.A.

We wszystkich wyżej wymienionych Spółkach Pan Dębicki pełni funkcję  Członka Zarządu.

W 2021 roku założył spółkę Forever Seed Fund S.A., która jest spółką zależną od Forever Entertainment S.A. oraz w której jest Prezesem Zarządu.

Pan Zbigniew Dębicki posiada obszerną wiedzę na temat rynku gier wideo i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszystkie rodzaje platform sprzętowych do dystrybucji gier.

 

 

  • wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

 

Forever Entertainment S.A. – spółka z grupy, Prezes Zarządu

UF Games S.A. – spółka z grupy Forever Entertainment S.A., Członek Zarządu

Storm Trident S.A. - spółka z grupy Forever Entertainment S.A., Członek Zarządu

MegaPixel Studio S.A. – spółka z grupy Forever Entertainment S.A., Członek Zarządu

Fearful Entertainment S.A. – spółka z grupy Forever Entertainment S.A., Członek Zarządu

Forever Seed Fund S.A. – spółka zależna od Forever Entertainment S.A., Prezes Zarządu

 

Mechano Games S.A. – spółka z grupy Forever Entertainment S.A., Członek Rady Nadzorczej.

 

 

  • wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

 

Forever Enterainment S.A. – Prezes Zarządu, akcjonariusz

UF Games S.A. – Członek Zarządu, akcjonariusz

Storm Trident S.A. - Członek Zarządu, akcjonariusz

MegaPixel Studio S.A. - Członek Zarządu, akcjonariusz

Fearful Entertainment S.A. - Członek Zarządu

Forever Seed Fund S.A. - Prezes Zarządu

Mechano Games S.A. - Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz

Pastel Games S.A. - Członek Rady Nadzorczej

ES Invest sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu

Przedsiębiorstwo „Mem” sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu

 

 

  • informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dębicki nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 

 

  • szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

 

Pan Zbigniew pełni funkcję Członka Zarządu w spółce ES INVEST sp z o.o. która jest w trakcie likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat

 

  • informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

 

UF Games S.A. – spółka z grupy, Członek Zarządu

Storm Trident S.A. - spółka z grupy, Członek Zarządu

MegaPixel Studio S.A. – spółka z grupy, Członek Zarządu

Fearful Entertainment S.A. – spółka z grupy, Członek Zarządu

Forever Seed Fund S.A. – spółka zależna od Forever Entertainment S.A., Prezes Zarządu

Mechano Games S.A. – spółka z grupy, Członek Rady Nadzorczej

 

 

  • informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Pan Dębicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN