Strona główna
Home FE i Grupa Kapitałowa Zarząd

Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A.

Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz Forever Entertainment S.A. od 2010 roku.

 

W  okresie  2004-2008 był Prezesem Zarządu Element Studio sp. z o.o. (później Games Interactive sp. z o.o.), zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe.

 

W 2007 roku był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio. Od 2011 roku Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii PCCIJ. W 2015 roku dołączył do grona dyrektorów w firmie China Smart Forever Entertainment Holdings z siedzibą w Hong Kongu. W 2015 roku dokonał przejęcia spółki MadmanTheory Games S.A., a w 2018 utworzył spółkę MegaPixelStuido S.A z siedzibą w Gdyni oraz TA Publishing Sarl z siedzibą w Lannion we Francji.

 

Pan Zbigniew Dębicki posiada szeroką wiedzę na temat rynku gier wideo i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe.

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Dębicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Dębicki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Zbigniew Dębicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Dębicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN