Strona główna
Home Centrum informacji Aktualności Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba akcji Udział w kapitale [%] Udział w głosach [%]
Marek Bednarski 7 290 749 26,80% 26,80 26,80
Grzegorz Maciąg 2 627 000 9,66% 9,66 9,66
Zbigniew Dębicki 1 504 768 5,53% 5,53 5,53
Pozostali akcjonariusze 15 777 483 58,01% 58,01 58,01
Łącznie 27 200 000 100,00% 100,00 100,00

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z obecnością Forever Entertainment S.A. na rynku kapitałowym.

 

Relacje Inwestorskie – Piotr Woźniak

+48 694 977 797

pwozniak@zenit.com.pl

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

+48 530 144 684

joanna.prus@forever-entertainment.com

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Marketing / Media

+48 58 728 23 43

marketing@forever-entertainment.com

 

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN